Case:

Nieuwe website en beheerorganisatie provincie Gelderland

Aanleiding: provincie wil klantgerichte website
De website van de provincie Gelderland was medio 2007 dringend aan vervanging toe. Informatie op de site was onvoldoende vindbaar vanwege een slechte zoekmachine en een gebrekkige navigatiestructuur. Bovendien maakte het programma ‘Elektronische Dienstverlening’ de ontwikkeling van een digitaal loket in de website noodzakelijk.

Brugfunctie
Jean-Louis Kop, ingehuurd als interim-sitemanager, gaat in de projectgroep ‘Gelderland.nl’ de brugfunctie vervullen tussen het project en de afdeling communicatie. In het traditionele spanningsveld communicatie-IT zorgt hij voorwederzijds begrip en ontspanning. Hij schrijft het visiedocument ‘De digitale voordeur is altijd voor u open’ over het internetbeleid van de provincie Gelderland. Hij staat ook aan de basis van de vorming van de centrale webredactie, waarin vier redacteuren intensief samenwerken met drie functioneel beheerders (I&A).

Draagvlak creëren
Samen met de projectleider leidt hij de vergaderingen van de klankbordgroep, waarin afdelingsmedewerkers kunnen meepraten over de ontwikkeling en vormgeving van de nieuwe website. Ook verzorgt hij presentaties in alle MT’s om de visie achter het ontwerp van de nieuwe site duidelijk te maken en om capaciteit los te weken voor de komende contentmigratie. 

Contentmigratie
Van begin september tot eind november 2008 is hij intensief betrokken bij de contentmigratie. De content van de oude site wordt grotendeels ingekort en herschreven volgens de richtlijnen van de nieuwe stijlgids. Vervolgens wordt de nieuwe content geplaatst op de nieuwe website. Een intensief samenspel van de nieuwe centrale webredactie, een vijftal ingehuurde redacteuren en enkele tientallen afdelingsmedewerkers.

Interim-hoofdredacteur
Van januari tot oktober 2009 is Kop interim-hoofdredacteur van de centrale webredactie. Samen met de redacteuren richt hij werkprocessen in en ontwikkelt een aantal praktische tools. Hij is als adviseur betrokken bij de werving en selectie van een hoofdredacteur en als die is ingewerkt, is de klus tot tevredenheid) geklaard.